Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika, izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika, izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1645

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 96. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se potpredsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora JOSIP BORIĆ.

II.

Za potpredsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora bira se SILVANO HRELJA.

III.

Za članicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora bira se NADICA DREVEN BUDINSKI.

IV.

Dužnost članu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora LJUBOMIRU KOLAREKU, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/33

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.