Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1647

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora NATALIJA MARTINČEVIĆ.

II.

Za predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora bira se JOSIP BORIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/34

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.