Odluka o razrješenju članice i izboru člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o razrješenju članice i izboru člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

HRVATSKI SABOR

1648

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI

I.

Razrješuje se članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji NATALIJA MARTINČEVIĆ.

II.

Za člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji bira se DRAŽEN SRPAK.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-04/02

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.