Odluka o razrješenju članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

NN 112/2022 (28.9.2022.), Odluka o razrješenju članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1649

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 88. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 23. rujna 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora dr. sc. MARIJA BUBAŠ, na osobni zahtjev.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/21

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.