Naredba o izmjenama Naredbe o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

NN 112/2022 (28.9.2022.), Naredba o izmjenama Naredbe o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

Ministarstvo poljoprivrede

1653

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u svezi Odluke Vlade Republike Hrvatske o popisu iskrcajnih mjesta za plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 10/20, 145/20 i 112/21), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O POPISU ISKRCAJNIH MJESTA ZA ISKRCAJ ULOVA S RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

I.

U Naredbi o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 53/22), u Prilogu I. retci br. 110. i 111. mijenjaju se i glase:

110.Dubrovnik – GružDubrovačko-neretvanska18,0810242,66741x 
x 
xx 
xxx 
 
Lučka uprava
Dubrovnik
22-05099 707 2360
111.SustjepanDubrovačko-neretvanska18,1019642,67137x 
x 
xx 
xxx 
 
Županijska lučka uprava Dubrovnik0-24098 526575

II.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/22-01/578

Urbroj: 525-12/717-22-3

Zagreb, 5. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.