Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

NN 113/2022 (30.9.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1663

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), ministar znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministar) donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POKRIĆE TROŠKOVA PREHRANE STUDENATA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (»Narodne novine« broj 120/13 i 8/14; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uz potporu iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo davatelju usluge doznačuje dodatna sredstva u visini od 20 % za mjesečne račune ispostavljene za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. u skladu sa člankom 14. stavkom 5. Pravilnika.«.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/22-03/00186

Urbroj: 533-04-22-0001

Zagreb, 29. rujna 2022.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.