Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu

HRVATSKI SABOR

1684

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/82
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA
O ELEKTRONIČKOM NOVCU

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 64/18.) u članku 4. točki 2. podtočki b) podstavku 1. riječi: »375,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 eura«.

U podstavku 2. riječi: »2250,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »300,00 eura«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. riječi: »2.600.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »350.000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 57. stavku 4. riječi: »2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265.000,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.000,00 eura«.

Članak 4.

U članku 58. stavku 1. riječi: »900.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »119.000,00 eura«.

Članak 5.

U članku 59. stavku 1. točki 2. riječi: »2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265.000,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »7.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »995.000,00 eura«.

Članak 6.

U članku 100. stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »od 100.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 5. točki 1. riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U točki 2. riječi: »od 25.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 7.

U članku 101. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 25.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »od 3000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 3980,00 eura«.

Članak 8.

U članku 102. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 25.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 9.

U članku 103. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 20.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 35.000,00 do 350.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 4640,00 do 46.450,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 3500,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 4640,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 10.

U članku 104. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 35.000,00 do 350.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 4640,00 do 46.450,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 3500,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 460,00 do 4640,00 eura«.

Članak 11.

U članku 105. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 12.

U članku 106. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »od 50.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 13.

U članku 107. stavku 1. riječi: »od 40.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 5300,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 4000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 530,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/82

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.