Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

HRVATSKI SABOR

1687

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/85
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20. i 85/22.) u članku 5. stavku 14. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 10.

U članku 21. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 11.

U članku 23. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 13.

U članku 26. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 14.

U članku 30. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 15.

U članku 31. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 16.

U članku 32. stavku 4. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 17.

U članku 35. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 18.

U članku 36. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 19.

U članku 40. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

Članak 20.

U članku 41. stavku 7. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 21.

U članku 42. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 22.

U članku 43. stavku 3. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 23.

U članku 44. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 24.

U članku 45. stavku 4. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 25.

U članku 46. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 26.

U članku 47. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 27.

U članku 48. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 28.

U članku 49. stavku 3. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 29.

U članku 50. stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 30.

U članku 51. stavku 5. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 31.

U članku 52. stavku 4. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 32.

U članku 53. stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 33.

U članku 54. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 34.

U članku 55. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 35.

U članku 56. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 36.

U članku 57. stavku 7. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

Članak 37.

U članku 58. stavku 3. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

Članak 38.

U članku 59. stavku 5. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 39.

U članku 60. stavku 3. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 40.

U članku 61. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 41.

U članku 62. stavku 2. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 42.

U članku 63. stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 43.

U članku 64. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 44.

U članku 65. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 45.

U članku 66. stavku 3. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 46.

U članku 67. stavku 4. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 eura«.

Članak 47.

U članku 68. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 48.

U članku 69. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 49.

U članku 70. stavku 3. riječi: »od 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 50.

U članku 71. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 51.

U članku 72. stavku 2. riječi: »od 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 eura«.

Članak 52.

U članku 73. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 53.

U članku 74. stavku 2. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

Članak 54.

U članku 75. stavku 4. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 55.

U članku 76. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 56.

U članku 78. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 57.

U članku 79. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 58.

U članku 80. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 59.

U članku 81. stavku 3. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 60.

U članku 82. stavku 3. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 61.

U članku 83. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 62.

U članku 87. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 63.

U članku 88. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 64.

U članku 89. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 65.

U članku 90. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 66.

U članku 91. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 67.

U članku 92. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 68.

U članku 93. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 69.

U članku 94. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 70.

U članku 95. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 71.

U članku 96. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 72.

U članku 97. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 73.

U članku 98. stavku 2. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

Članak 74.

U članku 99. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 75.

U članku 100. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 76.

U članku 101. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 77.

U članku 102. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 78.

U članku 105. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 79.

U članku 106. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 80.

U članku 107. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 81.

U članku 108. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 82.

U članku 109. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 83.

U članku 110. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 84.

U članku 112. stavku 11. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 12. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 13. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 14. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 15. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 85.

U članku 113. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 86.

U članku 114. stavku 3. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 87.

U članku 115. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 88.

U članku 116. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 89.

U članku 117. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 90.

U članku 118. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 91.

U članku 119. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 92.

U članku 120. stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 93.

U članku 121. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 94.

U članku 122. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 95.

U članku 123. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 96.

U članku 124. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 97.

U članku 125. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 98.

U članku 126. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 99.

U članku 127. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 100.

U članku 128. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 101.

U članku 129. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 102.

U članku 130. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 103.

U članku 131. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 104.

U članku 132. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 105.

U članku 133. stavku 3. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 106.

U članku 134. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 eura«.

Članak 107.

U članku 135. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 108.

U članku 137. stavku 2. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 109.

U članku 138. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 110.

U članku 139. stavku 3. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 111.

U članku 140. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

Članak 112.

U članku 141. stavku 3. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 113.

U članku 142. stavku 6. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

Članak 114.

U članku 143. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 115.

U članku 144. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 116.

U članku 146. stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 260,00 eura«.

Članak 117.

U članku 147. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 118.

U članku 148. stavku 6. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 119.

U članku 152. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 120.

U članku 153. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

Članak 121.

U članku 154. stavku 6. riječi: »od 2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 2.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 920,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 260,00 eura«.

U stavku 11. riječi: »od 2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

Članak 122.

U članku 155. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 123.

U članku 156. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 124.

U članku 157. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 125.

U članku 158. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 126.

U članku 159. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 127.

U članku 160. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 128.

U članku 161. stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 129.

U članku 162. stavku 2. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 130.

U članku 163. stavku 8. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 131.

U članku 164. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 132.

U članku 166. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 133.

U članku 167. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 134.

U članku 169. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 135.

U članku 170. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 136.

U članku 171. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 137.

U članku 172. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 138.

U članku 173. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 139.

U članku 175. stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 140.

U članku 176. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

Članak 141.

U članku 177. stavku 2. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 142.

U članku 178. stavku 3. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 143.

U članku 179. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 144.

U članku 180. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 145.

U članku 181. stavku 7. riječi: »od 1.000,00 do 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 390,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 146.

U članku 183. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 147.

U članku 184. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 148.

U članku 188. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 149.

U članku 189. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 150.

U članku 190. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 151.

U članku 191. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 152.

U članku 192. stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 153.

U članku 193. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 154.

U članku 194. stavku 4. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

Članak 155.

U članku 196. stavku 5. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 156.

U članku 197. stavku 3. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

Članak 157.

U članku 198. stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 260,00 eura«.

Članak 158.

U članku 199. stavku 5. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 3.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 159.

U članku 200. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 160.

U članku 201. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 161.

U članku 203. stavku 11. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 12. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 13. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 14. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 162.

U članku 204. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 163.

U članku 206. stavku 10. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 11. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 164.

U članku 208. stavku 13. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 14. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 165.

U članku 212. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 166.

U članku 213. stavku 8. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 11. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 12. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 167.

U članku 214. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 168.

U članku 216. stavku 3. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 169.

U članku 223. stavku 3. riječi: »od 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 eura«.

Članak 170.

U članku 226. stavku 4. riječi: »od 500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 eura«.

Članak 171.

U članku 228. stavku 7. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 172.

U članku 229. stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 3.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

Članak 173.

U članku 230. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 174.

U članku 231. stavku 8. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 175.

U članku 233. stavku 7. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 176.

U članku 236. stavku 3. riječi: »od 2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 2.000,00 do 7.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 920,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 260,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 177.

U članku 238. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 178.

U članku 239. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 179.

U članku 240. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 180.

U članku 241. stavku 7. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 181.

U članku 242. stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 182.

U članku 244. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 183.

U članku 247. stavku 4. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 184.

U članku 250. stavku 11. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 12. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 13. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

Članak 185.

U članku 252. stavku 7. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 186.

U članku 254. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 187.

U članku 256. stavku 4. riječi: »od 300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 eura«.

Članak 188.

U članku 257. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 189.

U članku 258. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 190.

U članku 259. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 191.

U članku 263. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 192.

U članku 264. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 193.

U članku 265. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 194.

U članku 266. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 195.

U članku 267. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 196.

U članku 269. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 197.

U članku 270. stavku 8. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 198.

U članku 272. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 199.

U članku 273. stavku 9. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 200.

U članku 274. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 201.

U članku 275. stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 202.

U članku 276. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 203.

U članku 277. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 204.

U članku 278. stavku 5. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

Članak 205.

U članku 282. stavku 9. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 10. riječi: »od 700,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 90,00 eura«.

Članak 206.

U članku 283. stavku 5. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

Članak 207.

U članku 286. stavku 12. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 13. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 208.

U članku 289. stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 2650,00 eura«.

Članak 209.

U članku 290. stavku 7. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

U stavku 9. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

Članak 210.

U članku 293. stavku 1. riječi: »od 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 eura«.

Članak 211.

U članku 294. stavku 5. riječi: »do 1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 130,00 eura«.

Članak 212.

U članku 301. stavku 6. riječi: »od 5.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »od 1.500,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 190,00 do 660,00 eura«.

Članak 213.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/85

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Uredništvo knjiga i časopisa NN
studeni 2022.