Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

HRVATSKI SABOR

1688

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/86
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, br. 117/03., 71/06., 43/09. i 34/11.) u članku 37. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 10.000,00 do 80.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 10.610,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 50.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 6630,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 2.

U članku 38. stavku 1. riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1990,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 100.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 13.270,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 3.

U članku 38.a riječi: »od 1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«.

Članak 4.

U članku 39. stavku 1. riječi: »od 2.000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 1.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 1320,00 eura«, a riječi: »od 5.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3980,00 eura«.

Članak 5.

U članku 39.a stavku 1. riječi: »od 5.000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3310,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5.000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 3310,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 6630,00 eura«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/86

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.