Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju

HRVATSKI SABOR

1689

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/87
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

Članak 1.

U Zakonu o javnom okupljanju (»Narodne novine«, br. 128/99., 90/05., 139/05., 150/05., 82/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 78/12.) naziv poglavlja »V. KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »V. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 2.

U članku 34. riječi: »od 5.000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

Članak 3.

U članku 35. riječi: »od 2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 660,00 eura«.

Članak 4.

U članku 36. riječi: »od 20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 5.

U članku 37. riječi: »od 1.000,00 do 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 390,00 eura«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/87

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.