Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

HRVATSKI SABOR

1706

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/104

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Članak 1.

U Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 41/77., 52/87., 47/89., 55/89., 5/90. – pročišćeni tekst, 30/90. – ispravak pročišćenog teksta, 47/90. i 29/94.) u članku 4. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 250 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 120,00 eura«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 150,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 150,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 150,00 eura«.

Članak 3.

U članku 6. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 170,00 eura«.

Članak 4.

U članku 7. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 170,00 eura«.

Članak 5.

U članku 8. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 350 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 170,00 eura«.

Članak 6.

U članku 9. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 300 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 150,00 eura«.

Članak 7.

U članku 10. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 8.

U članku 11. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 9.

U članku 12. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 10.

U članku 13. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 11.

U članku 14. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 12.

U članku 15. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 13.

U članku 16. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 14.

U članku 17. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 15.

U članku 18. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 16.

U članku 19. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 17.

U članku 20. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 18.

U članku 21. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 19.

U članku 22. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 20.

U članku 23. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 21.

U članku 26. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 22.

U članku 27. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 23.

U članku 28. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 24.

U članku 29. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 25.

U članku 30. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 26.

U članku 36. stavku 5. riječi: »u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 20,00 do 100,00 eura«.

Članak 27.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/104

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.