Zakon o izmjenama Prekršajnog zakona

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Prekršajnog zakona

HRVATSKI SABOR

1715

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Prekršajnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/113

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Prekršajnom zakonu (»Narodne novine, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.) u članku 33. stavku 1. riječi: »2000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »260,00 eura«, a riječi: »1.000.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »132.720,00 eura.«.

U stavku 2. riječi: »1000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »130,00 eura«, a riječi: »500.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura.«.

U stavku 3. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10,00 eura«, a riječi: »50.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »6630,00 eura.«.

U stavku 4. riječi: »500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »60,00 eura«, a riječi: »10.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura.«.

U stavku 5. riječi: »300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30,00 eura«, a riječi: »5.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura.«.

U stavku 6. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10,00 eura«, a riječi: »2.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »260,00 eura.«.

U stavku 7. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.720,00 eura«.

Članak 2.

U članku 34. stavku 2. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265,45 eura«.

U stavku 4. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265,45 eura«.

U stavku 6. riječi: »tristo kuna« zamjenjuju se riječima: »39,82 eura«.

Članak 3.

U članku 37. stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako je za prekršaj propisana novčana kazna do 5308,91 eura ili u točno određenom iznosu do 5308,91 eura ili u minimumu do 1327,23 eura, kazna se može ublažiti do općeg zakonskog minimuma kazne propisanog ovim Zakonom, za odgovarajuću vrstu okrivljenika (članak 33. ovoga Zakona),«.

U točki 2. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,23 eura«, a riječi: »40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »5308,91 eura«.

Članak 4.

U članku 40. stavku 2. riječi: »tristo kuna« zamjenjuju se riječima: »39,82 eura«.

Članak 5.

U članku 43. stavku 1. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »663,61 eura«.

Članak 6.

U članku 118. stavku 1. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«.

Članak 7.

U članku 132. stavku 5. riječi: »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »10.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura.«.

U stavku 7. riječi: »20.000 kuna.« zamjenjuju se riječima: »2650,00 eura.«.

Članak 8.

U članku 135. stavku 1. riječi: »10.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,23 eura«.

Članak 9.

U članku 152. stavku 5. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265,45 eura«.

U stavku 10. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265,45 eura«.

Članak 10.

U članku 159. stavku 6. riječi: »5.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura.«.

Članak 11.

U članku 166. stavku 1. riječi: »5.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura.«.

U stavku 2. riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 eura«, a riječi: »10.0000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima: »1320,00 eura.«.

Članak 12.

U članku 217. stavku 1. riječi: »deset tisuća kuna« zamjenjuju se riječima: »1327,23 eura«, riječi: »trideset tisuća kuna« zamjenjuju se riječima: »3981,68 eura«, a riječi: »pedeset tisuća kuna« zamjenjuju se riječima: »6636,14 eura«.

Članak 13.

U članku 221. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. za prekršaje za koje je kao jedina kazna propisana novčana kazna do 1327,23 eura za fizičku osobu, novčana kazna do 3981,68 eura za pravnu osobu i do 1327,23 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi.«.

Članak 14.

U članku 239. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. prekršaj propisan zakonom za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 663,61 eura za fizičku osobu, do 1327,23 eura za počinitelja prekršaja fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, do 1990,84 eura za pravnu osobu i do 663,61 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Kod prekršaja pravne osobe i u njoj odgovorne osobe obvezni prekršajni nalog izdat će se kada je uvjet iz ove točke ostvaren u odnosu na počinitelja pravnu osobu.«.

U stavku 4. riječi: »200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26,54 eura«, a riječi: »2.000,00 do 5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265,45 do 663,61 eura«.

Članak 15.

U članku 245. stavku 1. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265,45 eura«, riječi: »5.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »663,61 eura«, a riječi: »15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,84 eura«.

U stavku 8. riječi: »1.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132,72 eura«.

Članak 16.

U članku 248. stavku 1. riječi: »dvije tisuće kuna« zamjenjuju se riječima: »265,45 eura«.

Članak 17.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/113

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.