Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

HRVATSKI SABOR

1731

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU
U CESTOVNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/129

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 28. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18., 98/19., 30/21. i 89/21.) u članku 16. stavku 3. riječi: »od najmanje 35.000,00 kuna, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od najmanje 4640,00 eura, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 2650,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od najmanje 25.000,00 kuna, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od najmanje 3310,00 eura, odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 1320,00 eura«.

Članak 2.

U članku 96. stavku 5. riječi: »od 150.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 19.900,00 eura po jednom štetnom događaju, odnosno 99.530,00 eura«.

Članak 3.

U članku 111. stavku 2. riječi: »od 7000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 7000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 3000,00 do 7000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 920,00 eura«.

Članak 4.

U članku 112. stavku 2. riječi: »od 500,00 do 1000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 60,00 do 130,00 eura«.

Članak 5.

U članku 113. stavku 2. riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1980,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1980,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 7000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 920,00 do 1980,00 eura«.

Članak 6.

U članku 114. stavku 2. riječi: »od 1000,00 do 2000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 130,00 do 260,00 eura«.

Članak 7.

U članku 115. stavku 2. riječi: »od 25.000,00 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 9290,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 25.000,00 do 70.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 3310,00 do 9290,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 10.000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3310,00 eura«.

Članak 8.

U članku 116. stavku 2. riječi: »od 35.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 4640,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 35.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 4640,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 20.000,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 2650,00 do 4640,00 eura«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/129

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.