Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

NN 114/2022 (3.10.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

HRVATSKI SABOR

1735

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. rujna 2022.

Klasa: 011-02/22-02/133

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 23. rujna 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Članak 1.

U Zakonu o inspekciji cestovnog prometa i cesta (»Narodne novine«, br. 22/14. i 98/19.) u članku 35. stavku 1. riječi: »od 10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 5000,00 do 20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 2650,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 do 5000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 do 660,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »300,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30,00 eura«.

Članak 2.

U članku 36. stavku 1. riječi: »od 5000,00 do 15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 660,00 do 1990,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »od 2000,00 do 6000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 260,00 do 790,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 3000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »od 300,00 do 2000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30,00 do 260,00 eura«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/133

Zagreb, 23. rujna 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.