Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 115/2022 (5.10.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1783

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 59. sjednici održanoj 20. rujna 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22. – ispravak i i 78/22.) u tablici iz članka 17. podaci pod rednim brojem 3., 5., 6. i 17. se mijenjaju i glase:

»

Red. brojVrsta zdravstvene djelatnostiKadrovski normativ tima/oblik provođenja HM-eStand. br. osigur.
osoba/stanovnika
0123
3.Zdravstvena zaštita žena

1 spec. ginekolog

1 primalja/primalja asistentica ili medicinska sestra/med. tehničar

6.000**
5.Zdravstvena njega1 med. sestra/med. tehničar3.500
6.Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

1 doktor dentalne medicine

1 dentalni asistent/medicinska sestra/med. tehničar

1.900
17.Koordinator za palijativnu skrb1 magistar/prvostupnik sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi (edukaciju potvrđuje Povjerenstvo za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva)U skladu s mrežom

** odnosi se na osigurane osobe – žene starije od 12 godina«.

Članak 2.

U Tablici iz članka 89. stavka 3. podaci pod rednim brojem 5. mijenjaju se i glase:

»

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aDjelatnostOpisCijena u kn
5.LAB05Omjer albumin/kreatininLaboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg. od E10 do E14 i Dg. O24), kod pretilih osoba (MKB šifra Dg, E66), kronične bubrežne bolesti (MKB šifre Dg. od N18-N19), arterijske hipertenzije i hipertenzivnih bolesti (MKB šifre Dg. od I10 do I19), ishemijske bolesti (MKB šifre Dg. od I20 do I29 i I70), kod bolesnika s presađenim bubregom (MKB šifra Dg. Z 94.0), kod pušača (MKB šifra Dg. Z72.0)44,34

«.

Članak 3.

U Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa DP006 i DP007 mijenjaju se i glase:

»

DP006Totalna akrilatna zubna proteza – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1818,21
DP007Totalna metalna lijevana zubna proteza – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1819,21

«.

Podaci pod šiframa DP017, DP018 i DP019 mijenjaju se i glase:

»

DP017Potpuna krunica od metalaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 90 minuta po osiguranoj osobi.14,1811,54
DP018Fasetirana krunicaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1812,97
DP019Modificirana fasetirana krunicaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1812,97

«.

Podaci pod šiframa DP033 i DP034 mijenjaju se i glase:

»

DP033Modificirana potpuna krunica od metalaUključuje sve dolaske i kontrolne preglede. Uključuje dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.14,1812,83
DP034Djelomična metalna lijevana zubna proteza – gornjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1817,92

«.

Podaci pod šiframa DP036 i DP037 mijenjaju se i glase:

»

DP036Totalna akrilatna zubna proteza – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1818,21
DO037Totalna metalna lijevana zubna proteza – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1819,21

«.

Podaci pod šifrom DP045 mijenjaju se i glase

»

DP045Djelomična metalna lijevana zubna proteza – donjaUključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.9,14,1818,02

«.

Podaci pod šifrom DT004 mijenjaju se i glase:

»

DT004Odstranjivanje supragingivnih mekih i tvrdih zubnih naslagaStrojno ili ručno. Po sekstantu. Uključuje subgingivalno ispiranje s preparatima s antimikrobnim učinkom (preparat nije uključen u cijenu). Ne uključuje lokalnu anesteziju. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi. Samo kod djece do 15 godina starosti i kod osoba s posebnim potrebama. Ne može se obračunati uz DT029 i DT030.11,180,96

«.

Podaci pod šiframa DT029 i DT030 mijenjaju se i glase:

»

DT029Uklanjanje plaka sa zubaUključuje obje čeljusti. Samo kod djece do 15 godina starosti i kod osoba s posebnim potrebama. Ne može se obračunati uz DT004 i DT030.9,182,03
DT030Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom i fluoridacijaUključuje obje čeljusti. Samo kod djece do 15 godina starosti i kod osoba s posebnim potrebama. Ne može se obračunati uz DT004 i DT029.9,182,66

«.

Podaci pod šiframa DT041 i DT042 mijenjaju se i glase:

»

DT041Lokalna medikacija s irigacijom oralne sluzniceProsječno vrijeme rada 5 minuta po osiguranoj osobi. Isključivo za medikamentoznu terapiju bolesti oralne sluznice. Ne može se obračunati za ispiranje prije i nakon drugih zahvata u usnoj šupljini.180,57
DT042Lokalna topikalna aplikacija lijekaProsječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi. Isključivo za medikamentoznu terapiju bolesti oralne sluznice. Ne može se obračunati za ispiranje prije i nakon drugih zahvata u usnoj šupljini.180,86

«.

Podaci pod šifrom DT089 mijenjaju se i glase:

»

DT089Kompozitna nadogradnja s intrakanalnim kolčićem187,56

«.

Iza šifre DT108 dodaje se nova šifra DT109 sa sljedećim podacima:

»

DT109Pregled doktora dentalne medicine subspecijalista oralne medicinePregled dr. dent. med. spec. oralne medicine radi postavljanja dijagnoze i/ili protokola liječenja kompleksnih zdravstvenih stanja. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Ne uključuje trošak nužno apliciranih lijekova tijekom pregleda, osim antiseptika i dezinficijensa.10,114,40

«.

Podaci pod šifrom FT006 mijenjaju se i glase:

»

FT006Fizikalna terapija – individualnaUključuje sve fizikalne procedure koje indicira dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije (elektrotoplinske, elektrostimulacije, transkutanu tibijalnu neurostimulaciju, magnetoterapiju, vibracijsku terapiju, udarni val, krioterapiju, proprioceptivnu ljepljivu traku, dekompresijsku trakciju kralježnice, aparat za kontinuirani pasivni pokret, aparat za smanjenje edema i sl.) i/ili individualnu kineziterapiju (terapijske vježbe, manualna fizioterapija). Prosječno 45 min rada prvostupnika fizioterapije/fizioterapeutskog tehničara po osiguranoj osobi. Uključuje davanje uputa, edukaciju i savjetovanje. Može se obračunati jednom po danu (iznimno – kod politraume se postupak može obračunati do dva puta). Ne može se obračunati uz ostale postupke fizikalne terapije, osim uz hidroterapiju.1,19

«.

Podaci pod šifrom FT013 mijenjaju se i glase:

»

FT013Neurorazvojni tretman djeteta ili neuromišićna redukacija odrasle osobeProvodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije u prosječnom trajanju 60 min rada. Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje pripremu, namještanje u početni položaj, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.181,58

«.

Podaci pod šiframa FT031 i FT032 mijenjaju se i glase:

»

FT031Terapija gornjih i/ili donjih ekstremiteta na robotskom uređajuMože se obračunati jednom u danu za gornje i/ili donje ekstremitete. Uključuje pripremne radnje na uređaju kod kojeg robot pruža potporu cijelom ekstremitetu (postavljanje parametara, postavljanje virtualne igre, mjerenje opsega pokreta, kreiranje terapijskog plana), terapiju na samom uređaju te rad doktora medicine, spec. fizikalne terapije i rehabilitacije. Za rad i doktoru i terapeutu potrebna je licenca nadležnog proizvođača i kontinuirana edukacija za promjene ortoza.233,04
FT032Terapija šake na robotskom uređajuProvode posebno dodatno educirani doktori, spec. fizikalne terapije i rehabilitacije te radni terapeuti/fizioterapeuti. Za rad i doktoru i terapeutu potrebna je licenca nadležnog proizvođača i kontinuirana edukacija za promjene ortoza.233,04

«.

Iza šifre FT032 dodaju se nove šifre FT033, FT034 i FT035 sa sljedećim podacima:

»

FT033Terapija Schroth metodomZa liječenje idiopatskih skolioza. Terapiju provode licencirani fizioterapeuti sa certifikatom BSPTS (The Barcelona Scoliosis Therapy School). Uključuje prvi i kontrolne preglede doktora medicine, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s BSPTS licencom.9, 233,22
FT034Terapija gornjih i/ili donjih ekstremiteta na platformi za robotski potpomognutu terapijuProvodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije. Može se obračunati jednom u danu za gornje i/ili donje ekstremitete. Uključuje pripremne radnje na uređaju (postavljanje parametara, postavljanje virtualne igre, mjerenje opsega pokreta, kreiranje terapijskog plana) i terapiju na samom uređaju.2,11
FT035Složeni neurorazvojni tretman djeteta ili neuromišićna reedukacija odrasle osobeProvodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije u prosječnom trajanju 90 min rada. Primjena neurorazvojnih metoda, npr. po Bobathu, Vojti ili dr. Uključuje pripremu, namještanje u početni položaj, davanje uputa, edukaciju i savjetovanje.18, 232,48

«.

Iza šifre GE006 dodaje se nova šifra G007 sa sljedećim podacima:

»

GE007Enteroskopija/kolonoskopija videokapsulomNe uključuje trošak videokapsule, mrežice i materijala za vađenje stranog tijela (omča ili košarica).9,11,1811,59

«.

Podaci pod šifrom GE026 mijenjaju se i glase:

»

GE026Abdominalna punkcija s evakuacijom ascitesaNe može se obračunati uz GE003. Ne uključuje cijenu seta za drenažu (igla vodilja, drenažni kateter, drenažni sistem s ventilom i skalpelom).11, 183,20

«.

Podaci pod šifrom GE056 mijenjaju se i glase:

»

GE056Anorektalni biofeedback kod odraslihNe može se obračunati uz SK053 i SK054.97,26

«.

Podaci pod šiframa GE061 i GE062, brišu se.

Podaci pod šiframa JK078 i JK079 mijenjaju se i glase:

»

JK078Orhidopeksija nespuštenog testisa2,9,13,18,2082,40
JK079Liječenje varikokele2,9,13,18,2082,40

«.

Iza šifre JK092 dodaju se nove šifre JK093, JK094, JK095, JK096, JK097, JK098, JK099, JK100, JK101 i JK102 sa sljedećim podacima:

»

JK093Meatomija ušća uretre kod djece2,9,13,2049,98
JK094Fiksacija testisa kod djece2,9,13,2057,56
JK095Ugradnja testikularne proteze kod djeceNe uključuje trošak proteze.2,9,11,13,2057,56
JK096Cistoskopsko liječenje neurogenog mjehura primjenom botoksa kod djece2,9,13,2098,45
JK097Elektroresekcija stražnje valvule uretre kod djece2,9,13,2098,45
JK098Dilatacija megauretera balon kataterom kod djece2,9,13,2098,45
JK099Razbijanje kamenca urotrakta laserom kod djece2,9,13,2049,98
JK100Zahvati kod liječenja sindaktilije kod djece2,9,13,2051,50
JK101Elektrostimulacija kod liječenja anorektalnih malformacija kod djece2,9,13,2066,64
JK102Implantacija port katetera kod djece2,9,13,2065,13

«.

Iza šifre KD036 dodaju se nove šifre KD037, KD038 i KD039 sa sljedećim podacima:

»

KD037Zamjena baterije elektrostimulatora srca (ES)Ne uključuje uređaj za elektrostimulaciju srca/bateriju.1120,70
KD038Zamjena baterije uređaja za kroničnu resinkronizirajuću terapiju (CRT)Ne uključuje uređaj za kroničnu resinkronizirajuću terapiju (CRT)/bateriju.1124,78
KD039Zamjena baterije uređaja za intrakardijalnu defibrilaciju (ICD)Ne uključuje uređaj za intrakardijalnu defibrilaciju (ICD)/bateriju.1124,78

«.

Podaci pod šiframa KG033 i KG034 mijenjaju se i glase:

»

KG033Operativno zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba ili manje operacije u usnoj šupljiniNe može se obračunati uz KG034 i KG052.182,14
KG034Operativna modelacija alveolarnog grebena i tuberoplastikaMeka i tvrda tkiva. Ne može se obračunati uz KG033 i KG052.185,98

«.

Podaci pod šifrom KG052 mijenjaju se i glase:

»

KG052Operativno odstranjenje reteniranog/impaktiranog zubaPotpuno retinirani/impaktirani, s razdvajanjem. Ne može se obračunati s KG033 i KG034.187,43

«.

Podaci pod šifrom LB911 mijenjaju se i glase:

»

LB911S-100 proteinTumorski biljeg.94,30

«.

Iza šifre LB911 dodaje se nova šifra LB912 sa sljedećim podacima:

»

LB912Kopeptin proAVP (skraćeni naziv KOPEP)11,43

«.

Iza šifre LH080 dodaje se nova šifra LH081 sa sljedećim podacima:

»

LH081HEV-RNA – hitno testiranjeKod hitne dijagnostike zbog lošeg stanja bolesnika s akutnim hepatitisom E te uvođenja hitne antivirusne terapije; kod imunokompromitiranih i bolesnika nakon transplantacije s kroničnom infekcijom hepatitisom E koja zahtijeva liječenje; za osiguranice s hepatitisom E tijekom trudnoće.930,37

«.

Iza šifre LM397 dodaju se nove šifre LM398 i LM399 sa sljedećim podacima:

»

LM398Detekcija RNA virusa hepatitisa AIzolacija viralne RNA, real-time PCR, individualno testiranje, imunokompetentni i imunokompromitirani bolesnici, rizične skupine prema kriterijima ECDC-a. Osobe s kliničkom dijagnozom, laboratorijskim nalazima serologije i/ili epidemiološkim pokazateljima (putovanje u endemička područja) koji ukazuju na infekciju virusom hepatitisa A, populacija s povećanim rizikom su muškarci koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima (obzirom na epidemiju u EU/EEA zemljama 2016-2018.g.)12,49
LM399Određivanje rezistencije citomegalovirusa (CMV) na antivirusne lijekove (ganciklovir, cidofovir, foskarnet).Koristi se u imunokompromitiranih bolesnika (poglavito transplantiranih bolesnika i HIV-om zaraženih osoba) te drugih infektoloških bolesnika s CMV infekcijom u slučaju neuspješnog antivirusnog liječenja. Detekcija mutacija povezanih s rezistencijom citomegalovirusa na antivirusne lijekove (ganciklovir, cidofovir, foskarnet), test se sastoji od izolacije DNA, 12 reakcija klasičnog PCR-a (zbog veličine genoma i ciljnih fragmenata), sekvenciranja dvaju gena (UL54 i UL97) i bioinformatičke analize sekvence tijekom 5 dana. Indikacija za testiranje je virološki neuspjeh primjene antivirusnih lijekova (ganciklovir, valganciklovir, foskarnet) tj. mjerljiva viremija (CMV DNA) u liječenih bolesnika, testiranje se provodi u bolesnika s CMV infekcijom, testiranje je najčešće indicirano u transplantiranih bolesnika i HIV-om zaraženih osoba s CMV infekcijom kao i u području pedijatrijske infektologije/za sada nema preporuke za testiranje primarne rezistencije CMV-a na antivirusne lijekove (tj. testiranje rezistencije prije započinjanja liječenja).20,97

«.

Podaci pod šifrom NM146 mijenjaju se i glase:

»

NM146PET/CT sa Ga-68 PSMA (prostata specifičan membranski antigen)9253,25

«.

Iza šifre NM148 dodaje se nova šifra NM149 sa sljedećim podacima:

»

NM149Scintigrafija cijelog tijela s Tc-99m PSMA (prostata specifičan membranski antigen)60,03

«.

Iza šifre NR030 dodaje se nova šifra NR031 sa sljedećim podacima:

»

NR031Zamjena puls generatora neurostimulatoraZamjena subkutano smještenog puls generatora novim kod istrošenosti starog puls generatora, pogoršanja simptoma bolesti te po život opasnih stanja (vitalna indikacija).92.863,78

«.

Podaci pod šifrom OL016 mijenjaju se i glase:

»

OL016Intravitrealna injekcijaUključuje troškove svih dijagnostičko-terapijskih postupaka. Ne uključuje trošak lijeka za vaskularne poremećaje s djelovanjem na osjetila u skladu s Listom lijekova i smjernicom.2,9,11,18,2527,41

«.

Iza šifre OR054 dodaju se nove šifre OR055 i OR056 sa sljedećim podacima:

»

OR055Sijaloendoskopija kod djece – dijagnostičkaPretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. otorinolarigologije, kirurgije glave i vrata, maksilofacijalne kirurgije, sa certifikatom Europskog društva za žlijezde slinovnice o završenoj edukaciji sijaloendoskopije pri Europskom sijaloendoskopskom trening centru. Uključuje vizualizaciju kanala sijaloendoskopom, ispiranje, dilataciju kanala. Ne uključuje opću anesteziju. Ne može se obračunati uz OR056.924,91
OR056Sijaloendoskopija kod djece – terapijskaPretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. otorinolarigologije, kirurgije glave i vrata, maksilofacijalne kirurgije, sa certifikatom Europskog društva za žlijezde slinovnice o završenoj edukaciji sijaloendoskopije pri Europskom sijaloendoskopskom trening centru. Uključuje vizualizaciju kanala sijaloendoskopom, ispiranje, dilataciju kanala, instaliranje lijeka, uklanjanje kamenca. Ne uključuje opću anesteziju. Ne može se obračunati uz OR055.955,64

«.

Podaci pod šiframa PE071 i PE072 mijenjaju se i glase:

»

PE071Uroterapija s biofeedbackom kod djeceUključuje SK054, PE041, UZ018. Ne može se obračunati uz SK053, SK054 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.914,95
PE072Anorektalni biofeedback kod djeceNe može se obračunati uz SK053, SK054 i PE071. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.99,73

«.

Podaci pod šiframa RD041 i RD042 mijenjaju se i glase:

»

RD041Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) abdomena, 3 ili manje sljedovaNe može se obračunati uz RD042, RD043 i RD044.1856,84
RD042Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) abdomena, 4-6 sljedovaNe može se obračunati uz RD041, RD043 i RD044.1859,83

«.

Podaci pod šiframa RD067, RD068, RD069, RD070, RD071 i RD072 mijenjaju se i glase:

»

RD067Krioablacija tumora pod kontrolom CT-aUključuje CT i lokalnu anesteziju. Ne uključuje trošak sonde za krioablaciju.5,11, 2922,75
RD068Krioablacija tumora pod kontrolom UZV-aUključuje UZV i lokalnu anesteziju. Ne uključuje trošak sonde za krioablaciju.5,11, 2917,26
RD069Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – S poljeSnimanje CBCT jednog kvadranta. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD070, RD071 i RD072.91,26
RD070Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – M poljeSnimanje CBCT jedne čeljusti. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD071 i RD072.91,42
RD071Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – XL poljeSnimanje CBCT obje čeljusti. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD070 i RD072.91,57
RD072Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – XXL poljeSnimanje CBCT obje čeljusti i temporo-mandibularnih zglobova. Prema preporuci specijalista, samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD070 i RD071.91,73


«.

Podaci pod šiframa SK053, SK054, SK055 i SK056 mijenjaju se i glase:

»

SK053Biofeedback do 30 minutaOdnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija…). Ne može se obračunati uz SK054, PE071 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.9, 182,34
SK054Biofeedback dulji od 30 minOdnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija…). Ne može se obračunati uz SK053, PE071 i PE072. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.9, 183,09
SK055Neurofeedback do 30 minOdnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija…). Ne može se obračunati uz SK056. Provodi doktor medicine, specijalist odgovarajuće grane, zajedno s pripadajućim članovima tima.9, 182,34
SK056Neurofeedback dulji od 30 minOdnosi se na sve djelatnosti u kojima se primjenjuje (urologija, neurologija, psihijatrija…). Ne može se obračunati uz SK055.9, 183,09

«.

Podaci pod šiframa SK060 i SK061 mijenjaju se i glase:

»

SK060Lokalna infiltracijska anestezijaNe može se obračunati sa SK061 i SK063.180,57
SK061Površinska lokalna anestezijaNe može se obračunati sa SK060 i SK063.180,26

«.

Podaci pod šifrom SK063 mijenjaju se i glase:

»

SK063Provodna anestezija i analgezijaUključuje: preanesteziološki orjentacijski pregled, postavljanje i održavanje perifernog intravenskog puta, neinvazivni nadzor vitalnih funkcija, primjena infuzije, primjena sedativa/analgetika intravenski, primjena kisika preko nosnog katetera ili maske, primjena lokalnog anestetika, nazdor u postoperativnoj jedinici.
Ne može se obračunati uz SK031, SK034, SK049, SK121. Ne može se obračunati sa SK060 i SK061.
180,96

«.

Podaci pod šifrom SK124, brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/22-01/211
Urbroj: 338-01-01-22-01
Zagreb, 20. rujna 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.