Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Varaždinsko bučino ulje« - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 117/2022 (7.10.2022.), Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Varaždinsko bučino ulje« - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1797

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine br. 118/18., 42/20., 127/20. Odluka USRH i 52/21., u daljnjem tekstu: Zakon«) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »VARAŽDINSKO BUČINO ULJE« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 14. rujna 2022. godine izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Varaždinsko bučino ulje« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, od podnositelja zahtjeva Udruga »Varaždinsko bučino ulje«, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

2. Nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Varaždinsko bučino ulje« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, sukladno članku 90. stavku 5. Zakona.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na izmijenjenu Specifikaciju, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/20-01/20

Urbroj: 525-13/905-22-15

Zagreb, 23. rujna 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.