Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1805

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 7. listopada 2022. godine donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora TOMISLAV KLARIĆ.

II.

Za članicu Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora bira se BRANKA JURIČEV-MARTINČEV.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/36

Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.