Odluka o razrješenju i izboru člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o razrješenju i izboru člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

HRVATSKI SABOR

1806

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije (»Narodne novine« br. 82/06. i 35/09.) Hrvatski sabor na sjednici 7. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE

I.

Razrješuje se član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika SINIŠA JENKAČ.

II.

Za člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika bira se HRVOJE ZEKANOVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/35

Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.