Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji

HRVATSKI SABOR

1807

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 7. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI

I.

Razrješuje se predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji dr. sc. BRANKO GRČIĆ.

II.

Za predsjednicu Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji bira se NATALIJA MARTINČEVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-04/03

Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.