Odluka o imenovanju zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora i tajnice sjednice Hrvatskoga sabora

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o imenovanju zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora i tajnice sjednice Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1809

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 41. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 7. listopada 2022. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ZAMJENICE TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA I TAJNICE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za zamjenicu tajnika Hrvatskoga sabora i tajnicu sjednice Hrvatskoga sabora imenuje se KRISTINA ZADRO OMRČEN.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-09/05

Zagreb, 7. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.