Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu turizma i sporta

NN 118/2022 (12.10.2022.), Rješenje o razrješenju državne tajnice u Ministarstvu turizma i sporta

Vlada Republike Hrvatske

1810

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. rujna 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE TAJNICE U MINISTARSTVU TURIZMA I SPORTA

Razrješuje se SANDRA HERMAN dužnosti državne tajnice u Ministarstvu turizma i sporta, s danom 1. listopada 2022., na osobni zahtjev.

Klasa: UP/I 080-02/22-02/39

Urbroj: 50301-15/28-22-03

Zagreb, 29. rujna 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.