Rješenje o razrješenju člana Višeg službeničkog suda

NN 118/2022 (12.10.2022.), Rješenje o razrješenju člana Višeg službeničkog suda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1821

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 101. stavka 3. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), a u vezi s točkom IX. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (»Narodne novine«, broj 123/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA VIŠEG SLUŽBENIČKOG SUDA

Razrješuje se JOSIP OSMANN dužnosti člana Višeg službeničkog suda.

Klasa: 080-02/22-02/84

Urbroj: 50301-15/28-22-03

Zagreb, 5. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.