Odluka o imenovanju sudaca Općinskog prekršajnog suda u Splitu

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o imenovanju sudaca Općinskog prekršajnog suda u Splitu

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1829

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća, te Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, članova Vijeća, na 76. sjednici, održanoj 7. srpnja 2022., donijelo je

ODLUKU

Za suce Općinskog prekršajnog suda u Splitu imenuju se MARIO BAKOTA i PAULA MILATOVIĆ.

Broj: IS-3/21-22
Zagreb, 7. srpnja 2022.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.