Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

NN 118/2022 (12.10.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

1830

Na temelju članka 25., članka 27., članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavaka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O PODACIMA POSLOVANJA S GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 84/2020.), u Uputi o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem koja je prilog te Odluke i čini njezin sastavni dio, u točki 8.1.3. Stanje gotovog novca (ST_GN) iza druge rečenice dodaju se rečenice:

»Iznimno, prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 111/2022.), novčanice koje banka planira položiti u gotovinski centar kao suvišak evidentiraju se kao pohabane. Kovanice koje banka planira položiti u gotovinski centar kao suvišak evidentiraju se kao oštećene. Obveznik je dužan gotov novac koji redistribuira prema Odluci o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 91/2009. i 126/2009.) i nadalje obrađivati i evidentirati po kakvoći.«

Članak 2.

U točki 8.1.4. Količina obrađenih novčanica / kovanog novca (OB) iza prve rečenice dodaje se rečenica:

»Izvješće se ne popunjava za novčanice i kovanice koje obveznik planira položiti u gotovinski centar kao suvišak i koje obrađuje prema članku 2. stavku 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 111/2022.), odnosno za koje provjerava samo autentičnost.«

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. studenoga 2022.

Urbroj: 350-091/10-22/BV

Zagreb, 3. listopada 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.