Odluka o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

NN 119/2022 (14.10.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1841

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. listopada 2022. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU LUČKOJ UPRAVI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE NA PRIVREMENO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE LUČKIH PODRUČJA POSTOJEĆE SPORTSKE LUKE ZENTA I POSTOJEĆE SPORTSKE LUKE ŠPINUT

I.

U Odluci o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut (»Narodne novine«, br. 128/19. i 55/21.), točka IV. mijenja se i glasi:

»Područje pomorskog dobra – lučkog područja iz točke II. stavka 1. ove Odluke daje se Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje na vremensko razdoblje od tri godine, računajući od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

Područje pomorskog dobra – lučkog područja iz točke II. stavka 2. ove Odluke daje se Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje na vremensko razdoblje do dana sklapanja ugovora o koncesiji, ali ne dulje od četiri godine računajući od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/385
Urbroj: 50301-05/20-22-2
Zagreb, 13. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.