Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune i Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune

NN 122/2022 (20.10.2022.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune i Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

1877

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014, 127/2017 i 98/2019), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO (od 25. rujna 2015.) – ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE I KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
(od 25. rujna 2015.) – PETE IZMJENE I DOPUNE

I.

Primjena Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune, sklopljenog 13. srpnja 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 93/2022 te Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune, sklopljenog 15. rujna 2022. i objavljenog u »Narodnim novinama«, broj 115/2022, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2022. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 152-01/22-01/14

Urbroj: 524-03-02-01/1-22-11

Zagreb, 12. listopada 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.