Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 123/2022 (21.10.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

1885

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016., 17/2017., 119/2019. 63/2021., 108/2022. i 111/2022.) članku 24. stavku 1. Prilog 1 zamjenjuje se novim Prilogom 1 tako da glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. studenoga 2022.

O. br.: 374-091/10-22/BV

Zagreb, 19. listopada 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1

Naziv gotovinskog
centra
Adresa gotovinskog
centra
Gotovinski centar ZagrebSamoborska 145, 10000 Zagreb
Gotovinski centar VaraždinAugusta Cesarca 2, 42000 Varaždin
Gotovinski centar RijekaKukuljanovo 375, 51223 Bakar
Gotovinski centar PulaŠijanska cesta 1/a, 52100 Pula
Gotovinski centar SplitBana Jelačića 14, 21204 Dugopolje
Gotovinski centar ZadarIvana Danila 4, 23000 Zadar
Gotovinski centar DubrovnikVukovarska 2, 20000 Dubrovnik
Gotovinski centar OsijekHrastova ulica 3, 31000 Osijek