Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 125/2022 (26.10.2022.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

MINISTARSTVO FINANCIJA

1904

Na temelju članka 29. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, broj 146/12, 46/17, 70/20, 1/21 i 144/21) u članku 41.f iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Organizacijskim dijelom iz stavka 4. ovoga članka smatra se poslovni prostor prema odredbama Zakona.

(8) Obveznici fiskalizacije mogu odrediti propisane iznose blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa.«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Odredba ovog Pravilnika kojom se obveznicima fiskalizacije omogućuje određivanje propisanih iznosa blagajničkog maksimuma do visine četverostrukog iznosa primjenjuje se u razdoblju dvojnog optjecaja uređenog propisom koji propisuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-01/59

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 13. listopada 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.