Izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

NN 126/2022 (28.10.2022.), Izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Hrvatska odvjetnička komora

1921

Na temelju članka 18. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« br. 9/94., 117/08., 50/09., 75/09., 18/11. i 126/21.) i članka 18. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 115/13., 64/18., 67/19. i 81/22.) te odluke Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 8. srpnja 2022. i suglasnosti ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: 011-02/21-01/592, urbroj: 514-03-02/01-22-16 od 11. listopada 2022., Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici održanoj 24. listopada 2022., donio je

IZMJENU TARIFE

O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

Članak 1.

Tbr. 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine« br. 142/12., 103/14., 118/14., 107/15. i 37/22.) mijenja se i glasi:

Tbr. 50.

Vrijednost boda iznosi 15,00 kuna.

Članak 2.

Ova izmjena Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 9523-2022-6

Zagreb, 24. listopada 2022.

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

Dopredsjednik
(kao v. d. predsjednika)
Mario Janković, v. r.