Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 127/2022 (31.10.2022.), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

1932

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg svetog Marka 2, (u daljnjem tekstu: Vlada), kao poslodavac, zastupana po ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Marinu Piletiću

i

SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, Zagreb, Bužanova 4, zastupan po Dubravku Jagiću,

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1, zastupan po Zdravku Lončaru,

(u daljnjem tekstu: sindikat)

zaključili su 31. listopada 2022. godine sljedeći

DODATAK I.
KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Potpisom ovog Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, broj 56/22, u daljnjem tekstu: Dodatak Kolektivnom ugovoru), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike u 2022. i 2023. godini iznositi kako slijedi:

– od 1. listopada 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine 6.663,47 kuna bruto

– od 1. siječnja 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine 884,39 eura bruto

– od 1. travnja 2023. godine pa nadalje 902,08 eura bruto.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec listopad 2022. godine koja će biti isplaćena u mjesecu studenom 2022. godine.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec siječanj 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2023. godine.

Osnovica iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka se primjenjuje počevši s plaćom za mjesec travanj 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu svibnju 2023. godine.

Ugovorne strane se obvezuju tijekom trećeg tjedna mjeseca rujna 2023. godine ponovno pristupiti pregovorima o visini osnovice za 2023. godinu.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će godišnja nagrada za božićne blagdane za 2022. godinu iznositi 1.750,00 kuna, a za 2023. godinu 232,27 eura.

Ugovorne strane su suglasne da će regres za 2023. godinu iznositi 232,27 eura.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da će dar u prigodi dana Sv. Nikole za 2022. godinu iznositi 753,45 kuna, a za 2023. godinu 100,00 eura.

Članak 4.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. listopada 2022. godine.

Članak 5.

Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru je sastavljen u sedam izvornih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjerka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Marin Piletić, v. r.

Sindikat policije Hrvatske

Dubravko Jagić, v. r.

Nezavisni sindikat djelatnika
Ministarstva unutarnjih poslova

Zdravko Lončar, v. r.