Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi

NN 128/2022 (2.11.2022.), Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi

Hrvatski sabor

1935

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2022.

Klasa: 011-02/22-02/145
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 27. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine«, br. 150/05.).

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/24

Zagreb, 21. listopada 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.