Rješenje o razrješenju predstavnika i zamjenice predstavnika i imenovanju predstavnice i zamjenice predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe

NN 129/2022 (4.11.2022.), Rješenje o razrješenju predstavnika i zamjenice predstavnika i imenovanju predstavnice i zamjenice predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe

Vlada Republike Hrvatske

1948

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 4. stavka 3. Sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, od 21. rujna 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENICE PREDSTAVNIKA I IMENOVANJU PREDSTAVNICE I ZAMJENICE PREDSTAVNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U NACIONALNOM VIJEĆU ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE

1. Razrješuje se DUŠAN MANDAC dužnosti predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, na koju je imenovan na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Razrješuje se NINA BONČIĆ-MIJATOVIĆ dužnosti zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe, na koju je imenovana na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

2. Imenuje se NINA BONČIĆ-MIJATOVIĆ predstavnicom Vlade Republike Hrvatske u Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Imenuje se MARIJA ĐURIĆ zamjenicom predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Klasa: 080-02/22-02/88

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 27. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.