Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 129/2022 (4.11.2022.), Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1949

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i točke IV. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, broj 14/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

1. Razrješuje se DALIBOR ŠEMPER dužnosti člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, na koju je imenovan na prijedlog Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.

Razrješuje se NEMANJA RELIĆ dužnosti zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, na koju je imenovan na prijedlog Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.

2. Imenuje se NEMANJA RELIĆ članom Savjeta za razvoj civilnoga društva, na prijedlog Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.

Imenuje se VIKTOR KOSKA zamjenikom člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, na prijedlog Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/22-02/87

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 27. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.