Pravilnik o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi

Ministarstvo kulture i medija

1951

Na temelju članka 34. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 1.

(1) Pravilnikom o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se obrazac izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Obrazac).

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su ministarstvu nadležnom za kulturu dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na Obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac popunjavaju elektroničkim putem.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/22-01/0201
Urbroj: 532-01/5-22-01
Zagreb, 21. listopada 2022.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRETHODNU GODINU

OIB IZVJEŠTAJNE JEDINICE
(ŽUPANIJE/GRADA/OPĆINE):
 
   
IZVJEŠTAJNA JEDINICA:
ADRESA:
POŠTANSKI BROJ:
MATIČNI BROJ:
   
KONTAKT OSOBA: 
TELEFON/MOBITEL: 
E-MAIL: 
RADNO MJESTO: 
   

Pitanje 1
 
Pitanje 2
 
Pitanje 3
 
...
 

Tablica 1.:     Ukupni proračun i proračun za kulturu izvještajne jedinice ostvaren u prethodnoj i planiran za tekuću godinu

Ostvaren proračun/
planiran proračun
Ukupni
proračun
Proračun za kulturuUdio (%) proračuna za kulturu u ukupnom proračunu
 
123
Ostvareno u prethodnoj godini
Planirano za tekuću godinu

Tablica 2.:     Sredstva za zaposlene te materijalni i financijski rashodi ustanova u kulturi u prethodnoj godini

OIB
ustanove
Naziv ustanoveRashodi
za zaposlene
Broj
zaposlenih
Materijalni i financijski rashodiUkupno
 
 
123 
      
      
      

Tablica 3.:     Sredstva za programe javnih potreba u kulturi u prethodnoj godini

Programska djelatnostKorisnik sredstava programaOIB
korisnika sredstava
Naziv
programa
Iznos