Pravilnik o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata

NN 129/2022 (4.11.2022.), Pravilnik o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

1952

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA

Članak 1.

(1) Pravilnikom o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje obrazac izvješća o provođenju programa i projekata (u daljnjem tekstu: Obrazac) za koje je ministarstvo nadležno za kulturu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odobrilo financijska sredstva ugovorom o financiranju.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Korisnik financijskih sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti sve potrebne podatke o provođenju programa i projekata na digitalnom Obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva u modulu odobrene e-Prijavnice.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/22-01/0200
Urbroj: 532-01/5-22-01
Zagreb, 21. listopada 2022.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA

Općeniti podatci
Opći podatci
Korisnik sredstava (nositelj Ugovora)
Odgovorna osoba
Naziv programa prema Ugovoru
Mjesto izvršenja programa
Vrijeme izvršenja programa (od)
Vrijeme izvršenja programa (do)
Ugovoreni rok izvršenja
Broj Ugovora
Mobitel
E-mail
Detaljan opis realizacije programa
 

Pokazatelji vidljivosti i posjećenosti programa (ako je primjenjivo)
Pokazatelji vidljivosti i posjećenosti programa
Broj sudionika i izvođača programa
Broj posjetitelja programa
Broj prodanih ulaznica
Broj gratis ulaznica
Prihod od prodaje ulaznica

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
I.) Pregled ukupnih prihoda
Proračunska sredstva
Sredstva Ministarstva kulture i medija
Sredstva Županije
Sredstva Grada
Sredstva Općine
Sredstva iz Državnog proračuna (osim Ministarstva kulture i medija)
Neproračunska sredstva
Vlastita sredstva
Sredstva sponzora i donatora
Sredstva stranih organizacija
Sredstva iz ostalih izvora
Izvor ostalih sredstava
SVEUKUPNO

Pregled ukupnih rashoda
Vrsta troškaIznos
  
UKUPNO

Pregled utroška sredstava Ministarstva kulture i medija
Redni broj računa ili ugovoraOpisIme izdavatelja računa ili ugovoraBroj izdanog računa ili ugovoraDatum plaćanjaIznos (obvezno uključiti porez, prirez, mirovinsko i zdravstveno osiguranje za svaku pojedinu osobu)
      
UKUPNO

Analitički obrazac
Značajan udio aktivnosti u programu...
Naziv područja ili skupine koju aktivnost obuhvaća

Napomena: ovisno o kulturnoj djelatnosti ili području, u digitalnom obrascu koji se nalazi u modulu odobrene e-prijavnice bit će dostupna i specifična polja namijenjena toj djelatnosti ili području.