Odluka o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 132/2022 (9.11.2022.), Odluka o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Hrvatski sabor

1978

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. točke 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/12. i 68/18.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

I.

Razrješuje se mr. sc. DANIJEL ŽAMBOKI dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, na osobni zahtjev.

II.

Razrješuje se mr. sc. DALIBOR PUDIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, s danom 1. listopada 2022., zbog isteka mandata.

Klasa: 021-04/22-07/27

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.