Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića Jozsefu Osztrogonaczu

NN 132/2022 (9.11.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića Jozsefu Osztrogonaczu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1980

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novinen«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića, za izniman doprinos u promicanju i razvoju učenja hrvatskog jezika u Mađarskoj te uspješnom razvijanju prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Mađarske, odlikuje se

JÓZSEF OSZTROGONÁCZ.

Klasa: 060-03/22-14/08

Urbroj: 71-01-01-02/4-22-01

Zagreb, 14. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.