Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera Ferencu Andrasu Kalmaru

NN 132/2022 (9.11.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera Ferencu Andrasu Kalmaru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1981

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos u promicanju hrvatske baštine, kulture i obrazovanja te zaštiti i dobrobiti hrvatske manjine u Mađarskoj, odlikuje se

FERENC ANDRÁS KALMÁR.

Klasa: 060-03/22-17/14

Urbroj: 71-01-01-02/4-22-01

Zagreb, 14. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.