Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatici Nonprofit Kft., hrvatskom glasniku

NN 132/2022 (9.11.2022.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Croatici Nonprofit Kft., hrvatskom glasniku

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1982

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za izniman dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika i kulture te u očuvanju hrvatskog identiteta u Mađarskoj, dodjeljuje se

CROATICI NONPROFIT KFT.

HRVATSKOM GLASNIKU.

Klasa: 061-01/22-01/08

Urbroj: 71-01-01-02/4-22-01

Zagreb, 14. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.