Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 132/2022 (9.11.2022.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1988

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22. – ispravak i 78/22.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 62. sjednici održanoj 2. studenoga 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22., 39/22., 65/22., 68/22., 77/22., 90/22. i 112/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1. dio« dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01CD04 011kabazitakselKabazitaksel Tevakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01EA02 101dasatinibDasatinib Tevatbl. film obl. 60x20 mg
L01EA02 102dasatinibDasatinib Tevatbl. film obl. 30x100 mg
L01EA02 181dasatinibDasatinib Alpha-Medicaltbl. film obl. 60x20 mg
L01EA02 182dasatinibDasatinib Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x100 mg
L04AX05 121pirfenidonPirfenidon Sandoztbl. film obl. 252x267 mg
L04AX05 122pirfenidonPirfenidon Sandoztbl. film obl. 84x801 mg
N07XX08 161tafamidisVyndaqelcaps. meke 30x61 mg

«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/237

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 2. studenoga 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.