Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2023. godinu

NN 133/2022 (11.11.2022.), Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2023. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1999

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 115/18. i 18/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2022. donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA IZRAČUN IZNOSA NAKNADE ZA RAD UDOMITELJA I IZNOSA OPSKRBNINE ZA 2023. GODINU

I.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine za 2023. godinu, iznosi 70,00 eura.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (»Narodne novine«, broj 23/22.).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-04/425

Urbroj: 50301-04/25-22-3

Zagreb, 10. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.