Ispravak Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 133/2022 (11.11.2022.), Ispravak Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2018

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 104 od 9. rujna 2022. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O PROVOĐENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ZAKUP ZA RIBNJAKE U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE

U Pravilniku o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 104/22) u članku 7. stavku 4. umjesto riječi: »5 dana« trebaju stajati riječi: »8 dana«.

U tablici 1., redni broj h), uz podkriterij poljoprivredni proizvođač, član proizvođačke organizacije priznate od strane ministarstva, u stupcu bodovi umjesto broja »5« treba stajati broj: »3«.

Klasa: 011-01/22-01/12
Urbroj: 525-06/193-22-21
Zagreb, 27. listopada 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.