Rješenje o razrješenju predsjednice i članice i imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

NN 134/2022 (16.11.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članice i imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

Vlada Republike Hrvatske

2019

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 5. stavka 1. Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu (»Narodne novine«, br. 79/07., 139/10. i 111/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. studenoga 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANICE I IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I ČLANICE POVJERENSTVA ZA RJEŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA RADNIKA OBOLJELIH OD PROFESIONALNE BOLESTI ZBOG IZLOŽENOSTI AZBESTU

1. Razrješuje se dr. sc. MARIJA BUBAŠ, dr. med., dužnosti predsjednice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, na koju je imenovana kao predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Razrješuje se MIRNA JUŠIĆ dužnosti članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za financije.

2. Imenuje se mr. sc. TANJA LELAS, dr. med., predsjednicom Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, kao predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Imenuje se BRUNA MILOŠEVIĆ zamjenicom predsjednice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, kao predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Imenuje se TEA PEKO članicom Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, kao predstavnica ministarstva nadležnog za financije.

Klasa: 080-02/22-02/98

Urbroj: 50301-15/07-22-02

Zagreb, 4. studenoga 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.