Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Slatine

NN 134/2022 (16.11.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Slatine

Grad Slatina

2031

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17, 114/22) i članka 16. Statuta Grada Slatine (»Službeni glasnik Grada«, broj 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst, 3/18, 9/20 i 5/21), a sukladno Uputi Ministarstva financija, Porezna uprava, klasa: 410-01/22-01/1586, urbroj: 513-07-21-01-22-2, od 30. rujna 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Slatine na 6. sjednici održanoj 7. studenoga 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada«, broj 7/17 i 10/17), članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Stopa prireza porezu na dohodak na području Grada Slatine iznosi 6 %.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.«

Članak 3.

Članci 5. i 6. brišu se.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Porez na kuće za odmor na području Grada Slatine plaća se u godišnjem iznosu od 0,93 EUR po jednom četvornom metru korisne površine.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja upravni odjel nadležan za financije.«

Članak 5.

Članci 8. – 11. brišu se.

Članak 6.

Članak 12. briše se.

Članak 7.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaća se ovisno o vrstama djelatnosti i zonama, i to kako slijedi:

I. ZONA

a) za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata u godišnjem iznosu od 31,85 EUR/m²

b) za postavljanje prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom tijekom cijele kalendarske godine, u godišnjem iznosu od 15,93 EUR/m²

c) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju, ispred poslovnih prostora godišnje 15,93 EUR/m²

d) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu korištene površine 13,27 EUR/m².

U sastavu I. zone nalaze se sljedeće ulice i trgovi:

– Trg svetog Josipa,

– Šetalište Julija Burgera,

– Ulica braće Radić do kućnog broja 50, odnosno 37,

– Ulica Vladimira Nazora do kućnog broja 51, odnosno 56,

– Ulica kolodvorska,

– Ulica kralja Zvonimira do kućnog broja 87, odnosno 82,

– Trg Zbora narodne garde,

– Ulica bana Jelačića,

– Ulica Nikole Šubića Zrinskog do kućnog broja 28, odnosno 25,

– Ulica Ljudevita Gaja,

– Ulica Ljudevita Jonkea,

– Ulica Matije Petra Katančića,

– Ulica Nikole Tesle,

– Ulica Vatroslava Lisinskog,

– Ulica Ivana Gorana Kovačića,

– Ulica Dore Pejačević,

– Ulica Ante Starčevića,

– Ulica Ante Kovačića do kućnog broja 32, odnosno 15,

– Ulica Slave Raškaj do kućnog broja 40, odnosno 23b,

– Ulica Papučka,

– Ulica grofa Janka Draškovića,

– Ulica Grigora Viteza,

– Ulica Miroslava Kraljevića,

– Ulica Matice hrvatske,

– Ulica Jakova Gotovca do kućnog broja 5, odnosno 6a,

– Trg Ruđera Boškovića,

– Ulica Štrosmajerova,

– Ulica Dobriše Cesarića.

II. ZONA

a) za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata u godišnjem iznosu od 23,89 EUR/m²

b) za postavljanje prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom tijekom cijele kalendarske godine, u godišnjem iznosu od 9,29 EUR/m²

c) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju ispred poslovnih prostora, godišnje 9,29 EUR/m²

d) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu korištene površine 9,29 EUR/m²

U sastavu II. zone nalaze se sljedeće ulice i trgovi:

– Ulica Ante Kovačića od kućnog broja 34, odnosno 17 do kraja,

– Ulica Vladimira Nazora od kućnog broja 60, odnosno 61 do kućnog broja 222, odnosno 155,

– Ulica Jakova Gotovca od kućnog broja 7 do kraja,

– Ulica Ribnjak,

– Ulica Marije Jurić Zagorke,

– Ulica braće Radić od kućnog broja 39, odnosno 48 do zaključno s kućnim brojem 181 i 212,

– Ulica lipa,

– Ulica kralja Zvonimira od kućnog broja 80, odnosno 89 do kućnog broja 146, odnosno 167,

– Ulica školska,

– Ulica Slave Raškaj od kućnog broja 25, odnosno 42 do kraja,

– Ulica Ivana Meštrovića,

– Ulica Andrije Hebranga,

– Lovačka ulica do kućnog broja 26,

– Ulica Matije Slatinskog,

– Ulica Cvjetna I, II i III,

– Ulica Dravska,

– Ulica Lovre Matačića,

– Ulica Ljudevita Posavskog,

– Ulica Matije Gupca do kućnog broja 71, odnosno 72.

III. ZONA

a) za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata u godišnjem iznosu od 23,89 EUR/m²

b) za postavljanje prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom tijekom cijele kalendarske godine, u godišnjem iznosu od 6,64 EUR/m²

c) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju ispred poslovnih prostora, godišnje 6,64 EUR/m²

d) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu korištene površine 6,64 EUR/m².

U sastavu III. zone nalaze se sljedeće ulice i trgovi:

– Ulica braće Radić od kućnog broja 214. i 183. do kraja,

– Ulica sv. Marka Križevčanina do kućnog broja 43, odnosno 22,

– Ulica Ive Tijardovića,

– Ulica kralja Tomislava,

– Ulica Matije Gupca od kućnog broja 73, odnosno 74 do kućnog broja 190, odnosno 191,

– Industrijska ulica,

– Ulica Petra Preradovića,

– Ulica Augusta Šenoe,

– Ulica Antuna Gustava Matoša,

– Ulica Ivana Gundulića,

– Ulica Josipa Kozarca,

– Ulica Marina Držića,

– Ulica Marka Marulića,

– Ulica Ane Katarine Zrinske,

– Ulica Antuna Matije Reljkovića,

– Ulica Vinogradska uključivo s prvim desnim odvojkom, odnosno do kućnog broja 20,

– Ulica Potočani,

– Ulica Franje Kuhača,

– Ulica Bartola Kašića,

– Ulica Rudolfa Kolibaša,

– Ulica Brune Bušića,

– Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića,

– Ulica Stublovačka s lijevim odvojkom, do kućnog broja 59, odnosno 24,

– Ulica kralja Zvonimira od kućnog broja 169, odnosno 148 do kraja,

– Ulica Nikole Šubića Zrinskog od kućnog broja 27, odnosno 28 do kraja,

– Ulica Vladimira Nazora od kućnog broja 224, odnosno 169 do kraja,

– Ulica Mlinska,

– Lovačka ulica od kućnog broja 28 do kraja.

IV. ZONA

a) za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata u godišnjem iznosu od 15,93 EUR/m²

b) za postavljanje prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom tijekom cijele kalendarske godine, u godišnjem iznosu od 3,98 EUR/m²

c) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju ispred poslovnih prostora, godišnje 3,98 EUR/m²

d) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu korištene površine 3,98 EUR/m².

U sastavu IV. zone nalaze se sljedeće ulice i trgovi:

– Ulica svetog Marka Križevčanina od kućnog broja 24, odnosno 45 do kraja,

– Slavonska ulica,

– Voćinska ulica,

– Mirna I,

– Mirna II,

– Ulica Matije Gupca od kućnog broja 192, odnosno 193 do kraja,

– Ulica Milke Trnine,

– Ulica Kreminac,

– Ulica Tina Ujevića,

– Banovačka ulica,

– Ulica Ivane Brlić Mažuranić,

– Frankopanska ulica,

– Ulica Ksavera Šandora Gjalskog,

– Ulica Primorska.

V. ZONA

a) za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata u godišnjem iznosu 7,96 EUR/m²

b) za postavljanje prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom tijekom cijele kalendarske godine, u godišnjem iznosu od 1,33 EUR/m²

c) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju ispred poslovnih prostora, godišnje 1,33 EUR/m²

d) za postavljanje reklamnih panoa, u godišnjem iznosu korištene površine 1,33 EUR/m².

U sastavu V. zone nalaze se sljedeće ulice i trgovi, odnosno prigradska naselja:

– Ulica Dragutina Domjanića,

– Ulica Antuna Mihanovića,

– Ulica Vjenceslava Novaka,

– Ulica Tome Matića,

– Ulica Mate Lovraka,

– Ulica Vlahe Bukovca,

– Sunčana ulica,

– Vinogradska ulica odvojak II i III,

– Stublovačka ulica od kućnog broja 61 do kraja,

– Ulica Grabovac,

– Ulica Mirka Jirsaka,

– Prigradsko naselje Sladojevci,

– Prigradsko naselje Kozice,

– Prigradsko naselje Donji Meljani,

– Prigradsko naselje Bistrica,

– Prigradsko naselje Radosavci,

– Prigradsko naselje Sladojevački Lug,

– Prigradsko naselje Gornji Miholjac,

– Prigradsko naselje Medinci,

– Prigradsko naselje Novi Senkovac,

– Prigradsko naselje Bakić,

– Prigradsko naselje Markovo«.

Članak 8.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

Za povremeno ili jednokratno korištenje javnih površina u određenim prigodama te za ostalo korištenje javnih površina na području Grada Slatine, bez obzira na zone, plaća se porez:

a) za postavljanje zabavnih parkova, cirkusa i sl., u dnevnom

iznosu ovisno o korištenoj površini:

– do 10 m² 19,91 EUR/m²

– do 20 m² 39,82 EUR/m²

– do 100 m² 79,63 EUR/m²

– preko 100 m² 159,27 EUR/m².

b) za štandovsku prodaju robe široke potrošnje u dnevnom iznosu od 2,65 EUR/dužnom metru

c) za postavljanje automata za sladoled, pečenje kestenja, kokica i slično u mjesečnom iznosu od 6,64 EUR/m²

d) za sezonsku prodaju voća i povrća na odobrenim javnim površinama, dnevno 1,99 EUR po lokaciji

e) za prigodnu prodaju božićnih drvaca na odobrenim javnim površinama, dnevno 2,65 EUR po lokaciji

f) za otkos livada, ispašu i drugo, godišnje 13,27 EUR/ha

g) za korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poslovne svrhe (otvorena skladišta i slično), godišnje 0,80 EUR/m²«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 18. i članak 18. brišu se.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak na području Grada Slatine (»Službeni glasnik Grada«, broj 1/11).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine i objavit će se u »Službenom glasniku Grada Slatine« i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/11
Urbroj: 2189-2-03-01/01-22-4
Slatina, 7. studenoga 2022.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tomo Tomić, v. r.