Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2022.

NN 135/2022 (21.11.2022.), Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2022.

Državni zavod za statistiku

2041

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2022.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2022. u odnosu na rujan 2022. iznosi 101,3.

Klasa: 956-03/22-01/01

Urbroj: 555-01-04-06-01-22-22

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.