Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

NN 137/2022 (23.11.2022.), Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

HRVATSKA NARODNA BANKA

2060

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O IZLOŽENOSTI KREDITNIH INSTITUCIJA VALUTNOM RIZIKU

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku (»Narodne novine«, br. 66/2014.).

Članak 2.

Posljednje izvješće Otvorene devizne pozicije u pojedinim valutama (obrazac VR) kreditne institucije obvezne su dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci 2. siječnja 2023. s podacima za 30. prosinca 2022.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. siječnja 2023.

O. br. 422-091/11-22/BV

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.