Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkoga kompleta prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Hum i Zvjezdarnica Višnjan«

NN 138/2022 (25.11.2022.), Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkoga kompleta prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Hum i Zvjezdarnica Višnjan«

Hrvatska narodna banka

2084

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 22. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI NUMIZMATIČKOGA KOMPLETA PRIGODNOGA ZLATNOGA KOVANOG NOVCA »HUM I ZVJEZDARNICA VIŠNJAN«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca s osnovnim motivom »Zvjezdarnica Višnjan« te prigodnoga zlatnoga kovanog novca s osnovnim motivom »Hum«, zanimljivih povijesnih, znanstvenih te kulturoloških motiva važnih za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

(1) Prigodni zlatni kovani novac s osnovnim motivom »Zvjezdarnica Višnjan« iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac »Zvjezdarnica Višnjan«) izdaje se u apoenu od 1000 kuna, u količini ne većoj od 199 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 199.000,00 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja. Prigodni zlatni kovani novac ima masu od 31,103 grama uz moguće odstupanje od +0,10 grama i promjer od 32 milimetra uz moguće odstupanje od ±0,20 milimetara.

Članak 3.

(1) Na licu prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Zvjezdarnica Višnjan« u središnjem je dijelu prikaz Zvjezdarnice Višnjan, koja je djelomično prikazana i simboličnim prikazom perspektive iz teleskopa na kojemu su na rubovima prikazane i zemljopisne koordinate Zvjezdarnice, zemljopisne širine »45° 17' 26,9" N« (45 stupnjeva, 17 minuta i 26,9 sekundi sjeverne zemljopisne širine) i zemljopisne dužine »13° 44' 56,6" E« (13 stupnjeva, 44 minute i 56,6 sekundi istočne zemljopisne dužine). Osim zemljopisnih koordinata na rubu simboličnog prikaza perspektive kroz teleskop nalazi se natpis »ZVJEZDARNICA VIŠNJAN«. U pozadini osnovnih motiva prikazano je noćno nebo na kojemu »svijetle« zvijezde. S desne strane Zvjezdarnice nalazi se godina izdanja kovanog novca »2022.«.

(2) Na naličju prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Zvjezdarnica Višnjan« u središnjem dijelu nalazi se vizura grada Višnjana koja je simbolično prikazana na leđima autohtonoga istarskoga goveda boškarina te se time asocira na ulogu goveda koje je pomagalo u radu na polju, oranju plugom i vuči kola. Lijevo od prikaza goveda i vizure grada Višnjana nalazi se natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, a iznad prikaza osnovnih motiva, grada Višnjana i goveda, stoji natpis »VIŠNJAN«. Ispod goveda prikazan je dio zida od klesanoga kamena na kojemu govedo stoji. Na zidu od klesanoga kamena nalazi se oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga zlatnoga kovanog novca »1000«, odnosno naziva novčane jedinice »KUNA«. Ispod oznake nominalne vrijednosti i naziva novčane jedinice, također pozicioniran na zidu, smješten je grb Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Prigodni zlatni kovani novac s osnovnim motivom »Hum« iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac »Hum«) izdaje se u apoenu od 1 kune, u količini ne većoj od 199 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 199,00 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac »Hum« izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja kovničkog sjaja. Zlatni kovani novac »Hum« imat će masu od 0,05 grama uz moguće odstupanje od +0,01 grama i promjer od 1,99 milimetara uz moguće odstupanje od ±0,05 milimetara.

Članak 5.

(1) Na licu prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Hum« u središnjem je dijelu prikaz grada Huma. Iznad prikaza grada nalazi se natpis HUM, ispod kojega se nalazi godina izdanja kovanog novca »2022.«. Ispod prikaza grada Huma nalazi se natpis »NAJMANJI GRAD NA SVIJETU«.

(2) Na naličju prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Hum« u središnjem dijelu nalazi se glava autohtonoga istarskoga goveda boškarina. Iznad glave goveda smješten je grb Republike Hrvatske, ispod kojeg je oznaka nominalne vrijednosti »1« te naziv novčane jedinice »KUNA«, koji su svi pozicionirani ulijevo, u svrhu neznatnog odmaka od zrcalne simetrije. Ispod glave goveda nalazi se natpis »HUM« na glagoljičnom pismu. Lijevo i desno od glave goveda te natpisa »HUM« u glagoljici nalazi se natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Članak 6.

Obod je prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Zvjezdarnica Višnjan« nazubljen, a prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Hum« gladak.

Članak 7.

(1) Autor je likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac »Zvjezdarnica Višnjan« sveučilišni prvostupnik kiparstva Nikola Vudrag.

(2) Autorica je likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac »Hum« magistra kiparstva Ana Divković.

Članak 8.

Numizmatički komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Zvjezdarnica Višnjan« i prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Hum« pušta se u prodaju 5. prosinca 2022.

Članak 9.

Prodaju numizmatičkoga kompleta prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Zvjezdarnica Višnjan« i prigodnoga zlatnoga kovanog novca »Hum«, koja ujedno uključuje i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju, obavlja Hrvatska kovnica novca d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 114/2020.).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 459-2668-090/11-22/BV

Zagreb, 22. studenoga 2022.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.