Odluka o prestanku važenja Odluke o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001

NN 138/2022 (25.11.2022.), Odluka o prestanku važenja Odluke o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001

HRVATSKA NARODNA BANKA

2085

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 76.a stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1338/2001 O UTVRĐIVANJU MJERA POTREBNIH ZA ZAŠTITU EURA OD KRIVOTVORENJA I UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 1339/2001

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001 (»Narodne novine«, br. 138/2020.).

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O.br. 434-091/11-22/BV
Zagreb, 17. studenoga 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.