Odluka o izmjeni Odluke o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

HRVATSKA NARODNA BANKA

2097

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OBVEZI REZERVIRANJA SREDSTAVA ZA SUDSKE SPOROVE KOJI SE VODE PROTIV KREDITNE INSTITUCIJE

Članak 1.

U Odluci o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije (»Narodne novine«, br. 1/2009., 75/2009. i 2/2010.) članak 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Kreditna institucija može u paušalnom iznosu izvršiti rezerviranje za sudske sporove čiji cjelokupni iznos pojedinačno ne prelazi:

1) 10.000 eura kod kreditne institucije koja ima aktivu veću od 2 milijarde eura prema revidiranim financijskim izvještajima iz prethodne godine,

2) 7.000 eura kod kreditne institucije koja ima aktivu veću od 400.000 eura, a manju od 2 milijarde eura prema revidiranim financijskim izvještajima iz prethodne godine,

3) 4.000 eura kod kreditne institucije koja ima aktivu manju od 400.000 eura prema revidiranim financijskim izvještajima iz prethodne godine.«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 417-091/11-22/BV

Zagreb, 14. studenoga 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.