Odluka o izmjenama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

NN 139/2022 (30.11.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

2098

Na temelju članka 150. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O KUPOPRODAJI PLASMANA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Odluci o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 127/2014., 24/2018. i 26/2021.) u članku 2. točki 4. riječi »tri milijarde kuna« zamjenjuju se riječima »400 milijuna eura«, a riječi »300 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »40 milijuna eura«.

U članku 2. točki 5. riječi »tri milijarde kuna« zamjenjuju se riječima »400 milijuna eura«, a riječi »300 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »40 milijuna eura«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

O. br: 409/091/11-22/BV

Zagreb, 16. studenoga 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.